SHL-klubben gick back med 4,6 miljoner kronor

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

SHL-klubben gick back med 4,6 miljoner kronor

Ett flertal SHL-klubbar har som bekant presenterat positiva bokslut för den gångna säsongen.

Det gäller dock inte Djurgården.

Stockholmsklubben gick med 4,6 miljoner kronor minus, uppger klubben via hemsidan.

Det är å andra sidan ingen fara på taket, utan ekonomin är fortsatt stabil. Det egna kapitalet ligger på 24,3 miljoner kronor och likviditeten är tämligen god.

"Årets resultat innebar en operativ förlust före statliga pandemirelaterade bidrag på -25 mkr före skatt. Efter bidrag på sammanlagt 20 mkr kunde förlusten begränsas till -4,8 mkr efter skatt. Klubben redovisar ett eget kapital på 24,3 mkr. Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 40 mkr och pendlade under året mellan 35 och 50 mkr", skriver Djurgården på hemsidan.