• Hem
  • Integritetspolicy

Introduktion

Denna integritetspolicy hjälper dig att förstå hur vi använder och skyddar de uppgifter du tillhandahåller oss när du besöker och använder vår webbplats.

Vi kan behöva ändra denna policy då och då för att hålla jämna steg med praxis. Eftersom det är omöjligt för oss att meddela dig när vi fortsätter med sådana ändringar, bjuder vi dig att besöka denna sida då och då.

Vi vill göra det möjligt för dig att fritt bestämma om du vill fortsätta att använda vår webbplats och därför uppmanar vi dig att läsa vår integritetspolicy noggrant och att basera dina beslut.

Vi på Leadstar Media är angelägna om att skydda integriteten för våra webbplatsbesökare. Därför har vi strikta sekretesspraxis och rutiner i hela vårt företag och hanteringen av våra webbplatser.

Om du har några frågor eller frågor angående denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss på: privacy@leadstarmedia.com.

DATAINSAMLING OCH HUR VI SAMLAR IN DEN

Vi kan samla in data relaterade till din användning av våra webbplatser, såsom din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om timing, frekvens och mönster för din användning av vår webbplats.

Vi kan göra många saker men att identifiera dig bara baserat på din webbläsartyp är inte en av dessa! En del av informationen vi samlar in är icke-personlig data och tillåter inte din direkta identifiering, men ibland kan vi inte separera den från din IP, till exempel, som anses vara personuppgifter. Därför kommer det att behandlas som personuppgifter i sin helhet.

Vi samlar in denna data automatiskt genom användning av cookies och Google Analytics när du går in på vår webbplats. Du kan läsa mer om det här.

VARFÖR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER

Forskning och analys - Vi kan komma att behandla dina användningsdata för att analysera användningen av vår webbplats och för att producera statistik om användarflödet för att förstå interaktionerna på vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling ligger i våra legitima intressen, nämligen att övervaka, stödja och förbättra vår webbplats och verksamhet i allmänhet, samt granska våra relationer med tredje part, beräkna förfallna betalningar och upptäcka bedrägerier.

HUR VI SKYDDAR DIN DATA

Vi är mycket noga med att implementera och upprätthålla säkerheten på vår webbplats så att vi kan säkerställa att vi skyddar dina data och håller dem konfidentiella, förhindrar datastöld, obehörig åtkomst och avslöjande genom att implementera den senaste tekniken och programvaran.

DELNING AV DATA MED TREDJE PART

Vi kommer inte under några omständigheter att dela dina personuppgifter med någon tredje part, förutom om ett sådant avslöjande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen. Vi kan också avslöja dina personuppgifter där ett sådant avslöjande är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstolsförfaranden eller ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

Trots detta kan vi komma att dela icke-personlig data med våra affärspartners av tekniska och ekonomiska skäl, eftersom vi kan behöva dem för att beräkna betalningar, upptäcka bedrägerier eller säkerhets-/tekniska problem.

DATAÖVERFÖRING

Vi finns i Sverige, och om du besöker oss utanför Europa, kommer din information till oss. Oavsett om du är bosatt i EES eller inte kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter får en adekvat nivå av dataskydd vid överföring utanför EES.

DATABEVARINGSPERIOD

Vi behåller de uppgifter vi har samlat in så länge det behövs för att uppfylla det berättigade intresse som har lett till insamlingen av datan eller tills du ber oss att radera datan. Eftersom vi bara samlar in data genom att använda Google Analytics använder vi i allmänhet deras standardinställningar, som kommer att behålla din användningsdata i 24 månader efter insamlingsdatumet.

DINA DATA, DINA RÄTTIGHETER

Dina allmänna rättigheter är:

(a) rätten till åtkomst - du kan begära kopior av dina personuppgifter;

(b) rätten till rättelse - du kan be oss att korrigera felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga personuppgifter;

(c) rätten till radering - du kan be oss att radera dina personuppgifter;

(d) rätten att begränsa behandlingen - du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;

(e) rätten att invända mot behandling - du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter;

(f) rätten till dataportabilitet - du kan begära att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation eller dig;

(g) rätten att klaga till en tillsynsmyndighet - du kan klaga på vår behandling av dina personuppgifter; och

(h) rätten att återkalla samtycke - i den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, kan du återkalla det samtycket.

PRATA MED OSS

Denna webbplats ägs och drivs av Leadstar Media AB, ett företag registrerat i Sverige under registreringsnummer 556913